Главная->Інші підручники->Содержание->4.3. СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ТА ЇХ МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 1)

4.3. СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ТА ЇХ МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Соціальні послуги - комплекс правових, економічних,

психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних т; інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у складних життєви: обставинах та потребують сторонньої допомоги (далі -особи, що потребують соціальних послуг), з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя.

S

Основними засадами надання соціальних послуг є:

^

 

сприяння особам, що

перебувають у складних

життєвих обставинах, які

вони не в змозі подолати

за допомогою наявних

засобів і можливостей;

створення умов для

самостійного

розвязання

життєвих проблем,

що виникають;

попередження

виникнення

складних

життєвих

обставин;

 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ

ПОСЛУГ

адресності та індивідуального підходу

доступності та відкритості

добровільності вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг

гуманності

комплексності

максимальної ефективності використання

бюджетних та позабюджетних коштів суб'єктами, що надають соціальні послуги

законності

забезпечення конфіденційності суб'єктами, які

надають послуги, дотримання ними стандартів

якості, відповідальності за дотримання

етичних і правових норм

соціальної справедливості

 

матеріальна допомога

ОСНОВНІ ФОРМИ

НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ

ПОСЛУГ

СОЦІАльне

обслуговування

Матеуіальна допомога надається особам, що перебувають у складній життєвій ситуації, у вигляді грошової або натуральної допомоги: продуктів харчування, засобів санітарії і особистої гігієни, засобів догляду за дітьми, одягу, взуття та інших предметів першої необхідності, палива, а також технічних і допоміжних засобів реабілітації.

пеуелік видів адуесноїматеуіальної допомоги й соиіально оуієнтованих виплат

ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ:

пенсії за віком, по інвалідності внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства);

пенсії у зв'язку з втратою годувальника;

медичні профілактично-реабілітаційні заходи;

допомога на поховання пенсіонерів.

^2

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ:

діагностика та амбулаторне лікування;

стаціонарне лікування; надання готових лікарських засобів та виробів медичного призначення;

профілактичні та освітні заходи;

забезпечення медичної реабілітації осіб, які перенесли

особливо важкі операції або мають хронічні захворювання.

Обсяг послуг, що надаються за рахунок коштів обов'язкового

медичного страхування, визначається базовою т;

ериторіальними програмами обов'язкового медичного страхування, які затверджуються в порядку, встановленом; законодавством.

^^

ВІДПОВІДНО до ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ» ВІД 2 БЕРЕЗНЯ 2000 РОКУ ВИЗНАЧЕШ ТАКІ види допомоги:

допомога по безробіттю;

відшкодування витрат, пов'язаних із професійною підготовкою або перепідготовкою та профорієнтацією;

матеріальна допомога безробітному та членам його сім'ї;

дотація роботодавцю для працевлаштування безробітних, в тому числі молоді на перше робоче місце;

допомога на поховання безробітного.

^^

 

ІТИНИ

ДОПОМОГА ПРИ НАРОДЖЕННІ}

надається у розмірі 12 240 грн - на першу дитину, 25 000 грн - на

;ругу дитину, 50 000 грн - на третю і наступну дитину. Виплата

;опомоги здійснюється одноразово при народженні першої дитини

в сумі 4800 грн, другої дитини - 4840 грн, третьої та наступної

итини - 5000 грн, решта на першу дитину виплачується протягом

наступних 12 місяців, на другу дитину - 24 місяців, на третю

наступну дитину - 36 місяців рівними частинами у порядку,

встановленому Кабінетом Міністрів України,     

ВІДПОВІДНО до ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ

Й ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ, ЯКІ ЗАПОДІЯЛИ ВТРАТУ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ» ВІД 23 ВЕРЕСНЯ 1999 РОКУ

передбачені такі види відшкодування працівникові або особам, що перебувають на його утриманні:

профілактичні заходи по запобіганню нещасним випадкам н; виробництві та професійним захворюванням; відновлення здоров'я та працездатності потерпілого;

допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

відшкодування збитків, заподіяних працівникові каліцтвом чи шшим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним своїх трудових обов'язків;

пенсія по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

пенсія у зв'язку із втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

допомога на поховання осіб, які померли внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

ІОПОМОГА no догля

ЗА ДИТИНОЮ ДО ДОСЯГНЕННЯ НЕЮ

ТРИРІЧНОГО ВІКУ

надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожиткові» мінімумом, встановленим для працездатних осіб, т; середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одщ особу за попередні шість місяців, але не менше 130 гривень.

SZ

ВІДПОВІДНО до ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОБОВ’ЯЗКОВЕ

ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ 3 ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ Й ВИТРАТАМИ, ОБУМОВЛЕНИМИ ПОХОВАННЯМ» ВІД 18 СІЧНЯ 2001 РОКУ

передбачені такі види матеріального забезпечення:

-          допомога з тимчасової непрацездатності (у т. ч. догляд за хворою дитиною);

-          допомога при вагітності й пологах;

-          допомога на поховання;

-          допомога на оздсюовчі заходи.

УМОВИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ 3 ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ

 

астрахованим особам, які працюють на сезонних 'тимчасових роботах, допомога з тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним .випадком на виробництві, надається не більш як за 75 Ікалендарних днів протягом календарного року.

 

\опомога з тимчасової непрацездатності no догляду за ворою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більш як за 14 календарних днів. Допомога з тимчасової непрацездатності по ;огляду за хворою дитиною віком до 14 років, якщо вона потребує стаціонарного лікування, виплачується застрахованій особі з першого дня за весь час її перебування в стаціонарі разом з хворою дитиною.

Іопомога з тимчасоеої непрацездатності no догляду з, ворим членом сім ї (крім догляду за хворою дитиною віком до 14 років) надається застрахованій особі з першого дня, але не більш як за 3 календарні дні, a у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби члена сім’ї та побутови: обставин, - не більш як за 7 календарних днів.

Топомога з тимчасової непрацездатносгпі вразі захворювання

^матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за

дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до

-,16 років, надається застрахованій особі, яка здійснює догляд за

[щтиною, з першого дня за весь період захворювання.

 

опомога з тимчасової непрацездатності no догляду за хворою дитиною віком до 14 років, no догляду за хворим членом сім'ї та в разі захворювання матері або іншої особи,

яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 16 років, не надається, якщо застрахована особа перебувала у цей час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням або творчій відпустці.

 

'кщо тимчасова непрацездатність застрахоеаної особи викликана карантином, накладеним органами санітарно-епідеміологічної служби, надається допомога з тимчасової

У разі тимчасоеого перееедення застрахоеаної особи еідповідно о медичного висновку на легшу, нижче оплачуеануі Цроботу цій особі надається допомога з тимчасової непрацездатності з першого дня за час такої роботи, але не більш як за два місяці. Ця допомога обчислюється за загальними правилами, але надається в розмірі, який разом із заробітком за гимчасово виконувану роботу не може перевищувати суми повного заробітку до часу переведення.

епрацездатності з першого дня за весь час відсутності на роботі |з ціеї причини.

опомога з тимчасової непрацездатності в разі здійснення

протезування за медичними показаннями в стаціонарі

протезно-ортопедичного    підприємства надається

застрахованій особі з першого дня за весь період перебування н; цьому підприємстві з урахуванням часу на проїзд до протезно ортопедичного підприємства і назад.

Топомога з шимчасової непрацездаіпносіпі в разі здійснення ~санаторно-куроргпного лікування надається застрахованій особі,

якщо тривалість щорічної (основної та додаткової) відпустки -іНедостатня для лікування та проїзду до санаторно-курортного

закладу і назад.

ДОПОМОГА 3 ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ ЗАСТРАХОВАНИМ ОСОБАМ ЗАЛЕЖНО ВІІ СТРАХОВОГО СТАЖУ В ТАКИХ РОЗМІРАХ:

 

застрахованим особам, які мають страховий стаж до п’яти років

60 відсотків середньої заробітної плати (доходу)

 

застрахованим особам, які мають4 страховий стаж від п’яти до восьми років

80 відсотків середньої заробітної плати (доходу)

застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років

100 відсотків середньої заробітної плати (доходу)

 

застрахованим особам, віднесеним до\ 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; рдному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; ветеранам

100 відсотків середньої

заробітної плати

(доходу)

 

УМОВИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПО ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГАХ

Щопомога no еагітності та пологах надається застрахованій особі у

ч^        формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітноі

^\^г-іплати (доходу) за період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

Цопомога no вагітності та пологах застрахованій особі

виплачується за весь період відпустки у зв'язку з вагітністю та

пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і

56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей 70) календарних днів після пологів. Жінкам, віднесеним до 1-4

категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,

опомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних

днів зазначеної відпустки (90 - до пологів та 90 - після пологів).

Розмір зазначеної допомоги обчислюється сумарно та надається

застрахованій особі в повному обсязі незалежно від кількості днів

відпустки. фактично використаних до пологів,   

 

'опомога no еагітності та пологах виплачується застрахованій особі, яка усиновила дитину протягом двох місяців з дня її народження, зазначеного у свідоцтві про народження, за період з дня усиновлення і до закінчення 56 календарних днів (70 календарних днів у разі одночасного усиновлення двох і більше дітей, 90 календарни:

,нів - для жінок, віднесених до 1-4 категорій осіб, які постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи).

\Уразі надання застрахоеаній особі еідпустки у зв'язку з вагітністю та пологами у період її тимчасової непрацездатності листок непрацездатності по тимчасовій непрацездатності закривається і з дн:

Інастання цієї відпустки видається інший листок непрацездатності.

 

Уразі надання застрахоеаній особі еідпустки у зв'язку з вагітністю та пологами у період простою підприємства, установи, організації не з вини застрахованої особи, щорічної (основної чи додаткової) відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, додаткової відпустки у зв'язку з навчанням, творчої відпустки допомога по вагітності та пологах надається з дня виникнення права на відпустку у ів'язку з вагітністю та пологами.

 

а період еідпустки у зе'язку з еагітністю та пологами, що

збігається з відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога по вагітності та пологах виплачується |Незалежно від допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею

'ИРІЧНОГО віку,      

-^Допомога no еагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу).

УМОВИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ НА ПОХОВАННЯ

Цопомога на похоеання надається у разі смерті застрахоеаноі особи, а також членів сім’ї, які перебували на їїутриманні:

1) дружини (чоловіка);

'.) дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років (братів, сестер та онуків - за умови, що вони не мають працездатних батьків), a студентів та учнів середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів з денною формою навчання - до 23 років;

3)         батька, матері;

4)         діда та баби за прямою лініею спорідненості,      

 

'е вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім'ї, які мали самостійні джерела засобів до існування і(одержували заробітну плату, пенсію тощо).

 

Цопомога надається застрахованій особі, члену її сім'ї, або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.

 

JonoMoza на похоеання застрахованої особи або особи, як;

перебувала на її утриманні, надається в розмірі, що встановлюється

-ліравлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового мінімуму,

Івстановленого законом,    

Для забезпечення відновлення здоров'я застрахован; особа та члени її сім'ї мають право на отримання санаторно-курортного лікування, оздоровлення в спеціалізованих оздоровчих закладах (у тому числі дитячих) у межах асигнувань, установлених бюджетом Фонду на зазначені цілі, та в порядку і на умовах, визначених правлінням Фонду.

Надання послуг застрахованим особам, пов'язаних із санаторно-курортним лікуванням, здійснюється за наявності медичних показань.

Обсяг коштів для забезпечення оздоровчих заходів визначається бюджетом Фонду.

Соціальне обслуговування здійснюеться шляхом надання соціальних послуг:

-          за місцем проживання особи (вдома);

-          у стаціонарних інтернатних установах та закладах;

-          у реабілітаційних установах та закладах;

-          в установах та закладах денного перебування;

-          в установах та закладах тимчасового або постійного

перебування;

-          у територіальних центрах соціального обслуговування;

-          в інших закладах соціальної підтримки (догляду).

За загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням надаються такі види соціальних послуг та матеріального забезпечення:

"1         Ґ

 

г

пенсії за віком, по інвалідності внаслідок

загального захворювання (каліцтва, не

пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства);

пенсії у зв'язку з втратою годувальника;

медичні профілактично-реабілітаційні заходи;

 

v

допомога на поховання пенсіонерів;

 

Г

діагностика та амбулаторне лікування;

стаціонарне лікування;

 

надання готових лікарських засобів та виробів медичного призначення;

профілактичні та освітні заходи;

V

забезпечення медичної реабілітації осіб, які

перенесли особливо важкі операції або мають

хронічні захворювання;

 

допомога no тимчасовій непрацездатності (у т. ч. догляд за хворою дитиною);

допомога по вагітності та пологах;

допомога на поховання (крім поховання

пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від

нещасного випадку на виробництві);

забезпечення оздоровчих заходів;

профілактичні заходи по запобіганню нещасним

випадкам на виробництві та професійним

захворюванням;

допомога при народженні дитини та по догляду за нею;

відновлення здоров'я та працездатності потерпілого;

допомога по тимчасовіи непрацездатності

внаслідок нещасного випадку на виробництві

відшкодування збитків, заподіяних працівникові

або професійного захворювання;

каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я,

пов'язаним з виконанням ним своїх трудових

обов'язків;

пенсія по інвалідності внаслідок нещасного

випадку на виробництві або професійного

захворювання;

пенсія у зв'язку із втратою годувальника, який

допомога на поховання осіб, які померли внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

 

допомога no безробіттю;

матеріальна допомога безробітному та членам

            його сім'ї;      

відшкодування витрат, пов'язаних із

професійною підготовкою або перепідготовкою

та профорієнтацією;

 

V

дотація роботодавцю для створення робочих місць;

допомога на поховання безробітного.

 

 

34