Главная->Інші підручники->Содержание->4.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАТНИКІВ ЗБОРІВ НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКО ВЕДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 1)

4.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАТНИКІВ ЗБОРІВ НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКО ВЕДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

 

~0^овними джерелами коштіе загальнообов'язкового держснтого соціального страхуеання є енески роботодаеціе і застрахоеаних осіб.

 

Бюджетні та інші джерела коштіе, необхідні для здійснення

загальнообов'язкового         державного    соціального    страхування,

передбачаються відповідними законами з окремих видів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Платниками збору на обов'язкове соціальне страхування (у тому числі збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття) е:

1)         суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, ї: об'єднання, бюджетні, громадські та інші установи та організації, об'єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи - суб'єкт: підприємницької діяльності, які використовують працю наймани: працівників;

2)         філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж платни: збору, територіальної громади;

3)         фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які не

використовують працю найманих працівників, а також адвокати, приватніі

нотаріуси;

4)         фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), та|

фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими

договорами, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не €|

членами творчих спілок тощо.

Розміри внесків на загальнообов'язкове державне соціальне

страхування з кожного його виду визначаються, виходячи з того, що

вони повинні забезпечувати:

надання особам матеріального забезпечення та соціальних послуг, передбачених законодавством;

фінансування заходів, спрямованих на профілактику страхових випадків;

створення резерву коштів для забезпечення виплат та надання соціальних послуг застрахованим особам;

покриття витрат страховика, пов'язаних із здійсненням агальнообов'язкового державного соціального страхування.

Розміри внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

залежно від його ввду щорічно встановлюються Верховною Радою України відповідно для роботодавців і застрахованих осіб з кожного виду страхування на календарний рік у відсотках одночасно із затвердженням Державного бюджету України, якщо інше не передбачено законами України з окремих видів загальнообов'язкового державного соціального страхування. Для визначення розміру внесків додаткові джерела коштів можуть враховуватися .у разі їх систематичного надходження до фонду.

J          Ц

Страхові внески на загальнообов 'язкове державне соціальне страхування залежно від його виду встановлюються з кожного виду страхування, зазвичай, на календарний рік у відсотках:

для роботодавців - до сум фактичних витрат на оплату праці та інших виплат найманим працівникам, які підлягають обкладенню лірибутковим податком з громадян.

для фізичних осіб до

сум оподатковуваного доходу (прибутку).

Внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань сплачує винятково роботодавець. Джерела та порядок формування коштів цільових страхових фондів для забезпечення осіб, які цілком або на певний час звільняються від сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, визначаються законами України з окремих видів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

 

 

33