Главная->Інші підручники->Содержание->TEMA 4 УПРАВЛІННЯ КОШТАМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 4.1. УПРАВЛІННЯ ФОНДАМИ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 1)

TEMA 4 УПРАВЛІННЯ КОШТАМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 4.1. УПРАВЛІННЯ ФОНДАМИ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

 

видами загальнообов'язкового

-          керівництво та управління окремими

державного соціального страхування;

-          збір та акумуляцію страхових внесків;

-          контроль за використанням коштів;

державним соціальним

-          фінансування виплат за загальнообов'язковим

страхуванням;

-          інші функції згідно з затвердженими статутами.

Управління страховими фондами здійснюється на паритетній

основі державою та представниками суб'єктів соціального

страхування. Управління фондами загальнообов'язкового

державного соціального страхування здійснюють правління

та виконавчі дирекції страхових фондів, які забезпечують

визначені законами конкретні види соціального страхування.

ПРАВЛШНЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ:

 

^

"^

1.         Затверджує документи, що регламентують внутрішню іяльність фонду, в тому числі виконавчої дирекції;

2.         Подає у встановленому порядку пропозиції щодо визначення озмірів загальнообов'язкових внесків для забезпечення відповідного

виду соціального страхування (за винятком страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання);

3.         Затверджує проекти річних бюджетів фонду та звіти про їх виконання, порядок використання коштів з окремих видатків бюджету фонду;

4.         Створює резерви коштів для забезпечення виплат та надання соціальних послуг застрахованим особам;

5.         Розглядає кандвдатури та затверджує на посадах керівник; виконавчої дирекції фонду та його заступників;

6.         Спрямовує та контролює діяльність виконавчої дирекції страхового фонду та її робочих органів;

7.         Визначає кадрову політику;

8.         Здійснює інші функції, передбачені статутом страхового фонду.

V

Виконавча дирекція страхового фонду є виконавчим органом правління фонду, який забезпечує виконання рішень правління.

Виконавча дирекція є підзвітною правлінню фонду та

здійснює діяльність від імені страхового фонду в межах та порядку, що визначаються його статутом та положенням про виконавчу дирекцію, яке затверджується правлінням страхового фонду.

Керівник виконавчої дирекції входить до складу правління страхового фонду з правом дорадчого голосу.

Робочими органами виконавчої дирекції є її відділення, страхові каси.

 

 

32