Главная->Інші підручники->Содержание->3.5. КОРИСНО ТА ЦІКАВО

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 1)

3.5. КОРИСНО ТА ЦІКАВО

 

Робота Держнагляд праці за 2 півріччя 2007 року з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування (в частині прав застрахованих осіб)

Протягом II півріччя 2007 року з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування до Державного департаменту нагляду за дотриманням законодавства про працю надійшло 255 звернень та доручень центральних органів влади, з них від громадян - 196 звернень. Зокрема, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, - 167, в т.ч. з відшкодування підприємством, установою та організацією шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків (далі - відшкодування шкоди підприємством); у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, - 26; на випадок безробіття - 3.

Найбільше звернень громадян надійшло з таких регіонів: Донецької області - 27 звернень (13,8 % від загальної кількості), Луганської області -21 (10,7 %), Дніпропетровської області - 19 (9,6 %) та м. Києва - 17 (8,6 %).

Із загальної кількості звернень, які надійшли до Держнаглядпраці, 81 звернення (36,7 % від загальної кількості) направлено територіальним державним інспекціям праці (далі - ТДІП) для розгляду на місці, з них: 66 - з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, в т.ч. з відшкодування шкоди підприємством; 11 -у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням; 3 - на випадок безробіття.

Безпосередньо до ТДІП у II півріччі 2007 року з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування звернулось 659 громадян: від нещасного випадку на виробництві, в т.ч. відшкодування шкоди підприємством - 431; у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, - 212; на випадок безробіття - 16.

За 508 зверненнями громадян, що звернулись безпосередньо до ТДІП та надіслані Держнагляд праці, державними інспекторами праці ТДІП проведені перевірки на підприємствах та в робочих органах фондів.

За результатами перевірок державними інспекторами праці на усунення виявлених порушень керівникам підприємств внесено 172 приписи, керівникам робочих органів фондів - 16, складено і передано до суду протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 41 КупАП, відповідно, 40 і 1, винесено постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 188-6 КупАП, відповідно, 9 та 0, направлено до правоохоронних органів матеріалів, відповідно, 4 і 1, внесено подань про притягнення керівників до дисциплінарної відповідальності, відповідно, 29 і 2.

Заходи соціального захисту незайнятого населення у січні-червні 2008

року

За даними Держкомстату, чисельність зайнятого населення віком 15-70 років у середньому за I квартал 2008 року становила 20,7 млн осіб та, порівняно з минулим роком, зросла на 178,0 тис. осіб. Рівень зайнятості населення віком 15-70 років збільшився з 57,6 % до 58,6 %. Чисельність безробітних у середньому за I квартал 2008 року скоротилася на 55,6 тис. і становила 1,6 млн осіб. Зниження (з 7,4 % у I кварталі 2007 року до 7,1 % у I кварталі 2008 року) рівня безробіття, визначеного за методологією Міжнародної організації праці, відбулося за рахунок його скорочення серед мешканців міст та сільської місцевості.

Протягом січня-червня 2008 року послугами служби зайнятості скористалися 1 млн 411,2 тис. незайнятих громадян, які перебували на обліку у службі зайнятості. Понад 175 тис. роботодавців надали державній службі зайнятості інформацію про наявність вільних робочих місць. Загальна кількість зареєстрованих у службі зайнятості вакансій становила 1 млн 220,5 тисяч.

Найбільша потреба у працівниках була на підприємствах переробної промисловості, у торгівлі, державному управлінні, на будівництві та сільському господарстві.

Чисельність громадян, працевлаштованих за направленням служби зайнятості, становила 578,1 тис. осіб. Рівень працевлаштування незайнятих громадян збільшився до 41,0 % порівнянно з 36,8 % у січні-червні 2007 року.

Чисельність громадян, які проходили професійне навчання за направленням державної служби зайнятості, становила 142,9 тис. осіб. В оплачуваних громадських роботах брали участь 225,7 тис. осіб.

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 1 червня 2008 року збільшився до 250 гривень порівнянно з 240 гривнями у квітні-травні 2008 року, а для окремих категорій застрахованих осіб з кількості безробітних громадян розмір допомоги по безробіттю встановлено у розмірі 320 гривень порівнянно з 310 гривнями у квітні-травні 2008 року.

 

 

29