Главная->Інші підручники->Содержание->• ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 1)

• ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 

1.         В якому регіоні в Україні вперше почало діяти товариство

взаємного страхування фабрикантів та ремісників від нещасних випадків?

а) східному;    в) північному;

б південному;            г західному.

2.         Яка категорія робітників в Україні з 1924 року була охоплена

пенсійним забезпеченням по старості?

а) моряки;      в) викладачі;

б військовослужбовці;          г промисловці.

3.         3 якого віку призначались пенсії по старості у Франції?

а) з 69 років;   в) з 59 років;

б з 65 років     г з 60 років.

4.         Пенсійна система якої країни є найстарішою?

а) України;     в) Англії;

б Франції        г Італії.

5.         В якому році в Україні було законодавчо встановлено пенсійний

вік?

а)         1924;   в) 1928;

б)         1925;   г) 1932.

6.         Який законопроект започаткував обов’язкове державне соціальне

страхування в Німеччині?

а)         закон про обов’язкове державне страхування на випадок хвороби;

б)         закон про страхування від нещасних випадків на виробництві;

в)         закон про страхування при народженні дитини;

г закон про страхування від безробіття.

7.         Який вид соціального страхування            вперше було запроваджено в

Росії?

а) на випадок хвороби;        в) при народженні дитини;

б від нещасних випадків на виробництві; г) від безробіття.

8.         В якій країні при сплаті страхових внесків державою враховувалась

стать людини?

а) Росії;           в) Англії;

б Франції;       г Італії.

9.         В якій сфері в Італії утворено перші пенсійні фонди?

а) промислово-фінансовій; в) кредитно-банківській;

б) сільськогосподарській;     г) інвестиційно-інноваційній.

10.       Скільки в 1965 році становив пенсійний вік робітників колгоспу?

а)         для чоловіків - 65 і жінок - 60 років;           в) для чоловіків - 60 і жінок - 55

років;

б)         для чоловіків - 60 і жінок - 65 років;           г) для чоловіків -55 і жінок - 50

років.

11.       В якій  країні вперше було застосовано термін «соціальне

забезпечення»?

а) Росії;           в) Англії;

б Франції;       г Італії.

12.       Для кого у Франції передусім було введено режим пенсійного

забезпечення?

а) моряків;      в) клерків;

б військовослужбовців; г) перукарів.

13.       До жовтневого перевороту 1917 року соціальне забезпечення людей

похилого віку в Україні будувалось на основі врахування:

а) віку; в) втрати працездатності;

б трудового стажу;    г професії.

14.       За кого в Англії держава сплачувала більшу частину страхових

внесків на соціальне страхування?

а) жінок;         в) дітей;

б чоловіків;    г) пенсіонерів.

15.       Як називалася допомога, що призначалася з 1903 року в Росії при

настанні нещасного випадку на виробництві?

а) стипендія;  в) дотація;

б субсидія;      г) пенсія.

16.       Хто сплачував страхові внески в Росіїу 1919 році:

а) робітники;  в) держава;

б роботодавці;           г безробітні.

17.       В якому році було прийнято «Основи законодавства України про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування»?

а)         1991;   в) 1998;

б)         1995;   г) 2000.

18.       3 якого віку призначались пенсії по старості в Англїї?

а)         з 69 років;       в) з 59 років;

б)         з 65 років        г з 60 років.

19.       В якій країні було створено Національну касу пенсійного

страхування?

а) в Україні;    б) у Франції;   в) в Англії;     г)

в Італії.

20.       Чи одночасно в Україні набули право на пенсійне забезпечення

робітники і колгоспники?

а)         так;

б)         ні, колгоспники раніше на 30 років;

в)         ні, колгоспники пізніше на 30 років;

г колгоспники взагалі не набули такого права.

 

 

23