Главная->Інші підручники->Содержание->ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 1)

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 

1.         Охарактеризуйте особливості реформування системи соціального

страхування в країнах світу.

2.         Якій країні надається перевага щодо походження терміна «соціальне забезпечення»?

3.         Назвіть закони щодо пенсійного забезпечення та надання соціальної допомоги, які були прийняті у розвинутих країнах світу.

4.         У чому полягає мета реформи соціального забезпечення населення України?

5.         3 якими подіями пов’язаний початок зародження страхування в Україні?

6.         Назвіть етапи реформи соціального забезпечення населення в Україні.

7.         Перелічіть закони за основними напрямками соціального страхування.

8.         Охарактеризуйте становлення пенсійного страхування в Україні.

 

 

22