Главная->Інші підручники->Содержание->1.4. СУБ'ЄКТИ Й ОБ'ЄКТИ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 1)

1.4. СУБ'ЄКТИ Й ОБ'ЄКТИ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

 

Суб'єктамизагальнообов'язкового державного соціального страхування

є застраховані громадяни, а в окремга випадках - члени їніх сімей та

інші особи, страхувальники і страховики.

Страхувальниками е роботодавці та застраховані особи, якщо інше не передбачено законами України.

Страховиками е цільові страхові фонди з:

•          пенсійного страхування;

•          медичного страхування;

•          страхування у зв 'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням;

•          страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

•          страхування на випадок безробіття.

Страхові фонди беруть на себе зобов'язання щодо збору страхових

внесків та надання застрахованим особам матеріального забезпечення і

соціальних послуг при настанні страхових випадків.

Застрахованою е фізична особа, на користь якої здійснюється

загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Коло осіб, які можуть бути застрахованими за

агальнообов'язковим державним соціальним страхуванням,

визначається цими Основами та іншими законами, пришятими

відповідно до них.

Об’ектом загальнообов'язкового державного соціального страхування

є страховий випадок, із настанням якого у застрахованої особи (члена її сім'ї, іншої особи) виникає право на отримання матеріального забезпечення та

соціальних послуг.

Загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню підлягають:

1)         особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту):

а)         на підприємствах, в організаціях, установах незалежно від їх форм

власності та господарювання;

б)         у фізичнш осіб;

2)         особи, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих

спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), громадяни суб'єкти підприємницької діяльності.

^ Громадяни України, які працюють за межами території Украіни та не

застраховані в системі соціального страхування країни, в якій вони

перебувають, мають право на забезпечення за загальнообов ’язковим

державним соціальним страхуванням в Україні за умови стати страховш

внесків, якщо інше не передбачено міжнароднгши договорами України, згода на

обов ’язковість якш надана Верховною Радою України.

 

 

10