Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 1)

Анотація

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

TEMA1 СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 1.1. СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОГО РИЗИКУ

КЛАСИФІКАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ:

Причинами інвалідності можуть бути:

1.2. ФУНКЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

1.3. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

1.4. СУБ'ЄКТИ Й ОБ'ЄКТИ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

1.5. СИСТЕМА СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ

1.6. СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ЯК ВИД СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1.7. КОРИСНО ТА ЦІКАВО

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

• ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

ЗАДАЧІ

Пояснити:

TEMA 2 СТАНОВЛЕННЯ I РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 2.1. ЕТАПИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В КРАЇНАХ СВІТУ

2.2. СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

2.3. ЕТАПНІСТЬ СТАНОВЛЕННЯ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

2.4. КОРИСНО ТА ЦІКАВО

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

• ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

ЗАДАЧІ

ТЕМА 3 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 3.1. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

3.2. ОРГАНИ НАГЛЯДУ ЗА ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВИМ ДЕРЖАВНИМ СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ

3.3. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯДУ СФЕРІ СТРАХУВАННЯ ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

3.4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

3.5. КОРИСНО ТА ЦІКАВО

• ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

ЗАДАЧІ

TEMA 4 УПРАВЛІННЯ КОШТАМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 4.1. УПРАВЛІННЯ ФОНДАМИ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

4.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАТНИКІВ ЗБОРІВ НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКО ВЕДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

4.3. СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ТА ЇХ МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.4. КОРИСНО ТА ЦІКАВО

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

• ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

ЗАДАЧІ

TEMA5 СТРАХУВАННЯ ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 5.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХУВАННЯ ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

5.2. ФОРМУВАННЯ ДЖЕРЕЛ НАДХОДЖЕННЯ ДО ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 3 ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

5.3. НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 3 ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

5.4. УПРАВЛІННЯ Фондом СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 3 ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

5.5. КОРИСНО ТА ЦІКАВО

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

• ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

ЗАДАЧІ

TEMA6 МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ 6.1. СТАНОВЛЕННЯ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

6.2. ЕКОНОМІЧНА НЕОБХІДНІСТЬ ТА ФОРМИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

6.3. ОБОВ'ЯЗКОВЕ ТА ДОБРОВІЛЬНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

6.4. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

6.5. КОРИСНО ТА ЦІКАВО

Напрями реформування системи охорони здоровя в Україні

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

• ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

ЗАДАЧІ

 

1