Главная->Соціологія->Содержание->Засоби профілактики паніки (за А.П.Назаретяном)

Соціальна психологія (частина 3)

Засоби профілактики паніки (за А.П.Назаретяном)

 

1.         Зчеплення ліктями – один з добре відомих засобів протидії панічним настроям, бо відчуття фізичної близькості товаришів підвищує психологічну стійкість. Така позиція заважає супротив-никам розірвати ряди, знищити фізичну згуртованість і посіяти па-ніку.

2.         Колективний спів добре всім відомої пісні. Для блокування масової агресії застосовуються швидкі ритми, а для блокування па-ніки – повільні, співучі мелодії.

3.         Перетворення натовпу із панічного в експресивний. Відомим є випадок, коли О.В.Суворов, побачивши, що його солдати в паніці втікають від ворога, зміг припинити паніку і неминучу поразку. Він скомандував своїм солдатам: «Заманюйте, заманюйте ворога!» Сол-дати вчасно отямились і змогли побороти супротивника.

4.         Використання гумору і жартів для запобігання почуття стра-ху і безвихідності.

5.         Використання звичних стимулів. Наприклад, звуки націо-нального гімну, як правило змушують людей зупинитись і завмер-ти хоча б на мить. Потім можна подати команду або інформацію про порятунок.

6.         Застосування більш сильного шокового подразника. Наприк-лад, різка команда лідера, що виражена в імперативній формі «Всім стояти!» Це переключає увагу людей з небезпеки на дії команди ліде-ра, змушує їх включити когнітивні компоненти психіки.

7.         Створення і впровадження в активно діючий натовп «про-типанікової команди», яка складається з людей, які вміють надава-ти накази і керувати великими масами людей.

 

 

51