Главная->Соціологія->Содержание->Експрес-тест самооцінки лідерства

Соціальна психологія (частина 3)

Експрес-тест самооцінки лідерства

 

Призначення. Даний експрестест дозволяє визначити актуаль-ний рівень виявлення лідерства у сумісній діяльності.

Інструкція. Уважно прочитайте кожне з десяти суджень і ви-беріть найбільш підходящу для вас відповідь в буквеній формі. Пра-цюючи з опитувальником, пам’ятайте, що немає ні поганих, ні хоро-ших відповідей. Важливим фактором є те, що в своїх відповідях по-трібно прагнути до об’єктивності і записувати ту відповідь, яка пер-шою приходить в голову.

 

 

38