Главная->Соціологія->Содержание->Феномен “зрушення до ризику”

Соціальна психологія (частина 3)

Феномен “зрушення до ризику”

 

Окремим випадком групової поляризації є феномен “зрушен-ня до ризику”. Дж. Стоунер був одним з перших, хто виявив цей феномен в експериментальній ситуації. Стоунер так характеризує сутність цього феномену: групове рішення виявляється більш ри-зикованим порівняно з середнім індивідуальних рішень, що були прийнятими до проведення групового обговорення. Цей феномен показує, що не слід спрощено дивитись на групову життєдіяльність: в ній багато таємного, непередбачуваного. В різні періоди було ви-сунуто декілька гіпотез, які пояснюють виникнення феномена зру-шення до ризику. Згідно з однією гіпотезою, групове обговорення проблеми породжує у членів групи відчуття загальної відповідаль-ності (отже і особистої безвідповідальності), що сприяє прийняттю більш “сильних”, пограничних рішень. Друга гіпотеза в якості ос-новного “винного” експериментальних рішень розглядає лідера: маючи схильність до ризикованих рішень, він у процесі обговорен-ня запевняє у своїй правоті інших. Існує також гіпотеза ризику як цінності: готовність ризикувати підвищує статус людини в групі, а тому в процесі групового обговорення члени групи будуть прагну-ти демонструвати наявність у себе такої здібності.

 

 

34