Главная->Соціологія->Содержание->Феномен групової поляризації

Соціальна психологія (частина 3)

Феномен групової поляризації

 

Досліджуючи проблему групового рішення, соціальні психоло-ги відкрили феномен групової поляризації. Суть його полягає в тім, що в процесі дискусії, що спрямована на виробітку значущого для групи рішення, відбувається своєрідна екстремалізація групової думки. Вона починає тяжіти до тих виборів, до яких спочатку були схильні члени групи: до більшого ризику або до більшої обережності, якщо до цього вони були схильні з самого початку. Кількість се-редніх, проміжних рішень суттєво скорочується.

Поляризація відбувається в повсякденному житті, наприклад, в громадських об’єднаннях населених пунктів. Під час конфліктів се-ред населення відбувається об’єднання однодумців. Це підсилює за-гальні для них тенденції. Злочинність виникає в процесі взаємного підсилення думок сусідніх банд, члени якої мають однакове соціаль-но-економічне і етнічне походження. На основі аналізу терористсь-ких організацій всього світу американські соціальні психологи Кларк Мак-Клі і Марі Сегал (1987) зробили висновок, що тероризм не ви-никає на пустому місці. Він виникає серед людей, яких об’єднують образи. При взаємодії в ізоляції від стримуючих впливів їх настрій стає все більше екстремістським. На виході соціального підсилення виникає могутній сигнал. Результатом стають акти насильства, які індивідууми у відриві від групи, можливо, ніколи б не здійснили.

 

 

33