Главная->Соціологія->Содержание->Діагностика психологічного клімату в малій виробничій групі (В.В. Шпалінський, Е.Г. Шелест)

Соціальна психологія (частина 3)

Діагностика психологічного клімату в малій виробничій групі (В.В. Шпалінський, Е.Г. Шелест)

 

Інструкція. Перед вами опитувальник з двома колонками з про-тилежними за смислом судженнями. Кожне з них – своєрідний па-раметр психологічного клімату первинного колективу. В лівій ко-лонці – судження, що відповідають ознакам здорового психологіч-ного клімату, в правій – антипод кожного судження. Між антипода-ми – п’ятибальна шкала. Чим ближче до лівого або правого суджен-ня в кожній парі ви зробите відмітину, тим більше виражено дану ознаку у вашому колективі. Середня відповідь “3” являється про-міжною, яка свідчить про наявність обох ознак.

 

 

23