Главная->Соціологія->Содержание

Соціальна психологія (частина 3)

Глава 19. Перцептивна сторона спілкування

Описаний процес соціальної перцепції М.Р. Бітянова предста-вила у такій схемі.

Візуальна психодіагностика

Суб’єкт соціальної перцепції

Каузальна атрибуція

Виявлено, що вона властива перш за все спостерігачеві. Учасник же часто приписує причину обставинам. Це пояснюється наступним:

Висновки

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Опитувальник

Обробка та інтерпретація результатів

Література

Розділ VІ.СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ СПІЛЬНОСТЕЙ І ГРУП

20. Проблема групи в соціальній психології

Основні характеристики групи

Висновки

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Література

21. Соціальна психологія малих груп

Соціологічний напрямок вивчення малих соціальних груп

Класифікація малих груп

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Діагностика психологічного клімату в малій виробничій групі (В.В. Шпалінський, Е.Г. Шелест)

Опитувальник

Література

Визначення поняття “групова динаміка”

Експерименти С. Мілграма

Групова згуртованість

Лідерство і керівництво в малих групах

Стилі лідерства і керівництва

Феномен руйнування процесу прийняття групового рішення

Групомислення

Феномен групової поляризації

Феномен “зрушення до ризику”

Технології прийняття групою ефективних рішень

Висновки

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Експрес-тест самооцінки лідерства

Опитувальник

Література

РОЗДІЛ VІІ.НАТОВП ЯК РІЗНОВИД СОЦІАЛЬНИХ ГРУП

Основні характеристики масових форм поведінки

Історія дослідження психології мас

Він називав п’ять причин злочинів натовпу:

Колективне і підсвідоме у натовпу

З’ясовуючи причини виникнення зміненого стану свідомості А.Людвіг в 1968 році назв їх п’ять:

Висновки

Питання для обговорення і закріплення матеріалу

Правила взаємодії людини з натовпом

Етапи виникнення паніки у натовпу (за Л.Почебут)

Засоби профілактики паніки (за А.П.Назаретяном)

Література

БІБЛІОГРАФІЯ

 

1