Главная->Соціологія->Содержание->В.Е. Каган у вирішенні цієї проблеми рекомендує звертати увагу на такі моменти:

Соціальна психологія (частина 2)

В.Е. Каган у вирішенні цієї проблеми рекомендує звертати увагу на такі моменти:

 

1.         Вибір ігор і іграшок.

2.         Яким ролям в іграх віддається перевага.

3.         Спілкування з однолітками.

4.         Спілкування з дорослими.

5.         Прагнення до зміни зовнішності.

6.         Незадоволеність своєю зовнішністю.

7.         Фантазії, мрії і сновидіння.

8.         Творчість (малюнки).

9.         Стиль поведінки.

Психологи розробляють програми допомоги дітям з відхиленою статеворольовою поведінкою. Психокорекція відхилень статеворо-льової поведінки досить складна і займає тривалий час. Тому правильному статеворольовому вихованню потрібно приділяти увагу з самого народження дитини. Виникненню невірної спрямованості ста-тевого розвитку сприяє ряд факторів, які необхідно враховувати в педагогічному процесі. Ще О. Вейнінгер відмічав, що відхилення від статевого розвитку, це не тільки сексопатологічна, медична, але й по суті педагогічна проблема. З цього приводу він давав такі поради пе-дагогам. По-перше, це моменти, які сприяють виникненню негативі-зму по відношенню до іншої статі. По-друге, непотрібно придушува-ти статевий потяг як такий, а нвпакии, необхідно прививати підліткові педагогічно допустимі способи його задоволення.

Одним із важливих положень для статевого виховання є поло-ження по те, що відчуття статевої належності і є стрижнем формуван-ня цілісної особистості. Звідси виходить, що для нормального форму-вання особистості необхідно укріплювати цей елемент статевого роз-витку, сприяти його наповненню соціально цінним змістом, формува-ти у кожної дитини поняття справжнього чоловіка і жінки, а також прививати спонукання до обов’язкової відповідності цьому уявленню.

Статеворольова соціалізація – це цілісний процес, в результаті якого людина досягає найвищого ступеня вираження своєї належ-ності до чоловіка чи жінки. Разом з тим статеве визрівання – це інтег-рація різних процесів, серед яких мають значення такі, як процеси підготовчого характеру, формування власне репродуктивної функції, а також розвиток особистості і громадянське визрівання людини.

 

 

37