Главная->Соціологія->Содержание->Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Соціальна психологія (частина 2)

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

 

1.         Дайте визначення поняттю економічна соціалізація.

2.         Як впливає економічна соціалізація на загальний процес соціалізації особистості?

3.         Назвіть форми економічної соціалізації. Чи здійснюється економічне виховання дітей в загальноосвітніх школах? Якщо так, то розкрийте його зміст на конкретних прикладах.

4.         Назвіть основні агенти економічної соціалізації. Яку роль серед них грає сім’я?

5.         Як гроші впливають на психіку людини? Аргументуйте свою відповідь.

6.         Які Вам відомі грошові типи особистості? На прикладах з літератури або з власного досвіду дайте характеристику декільком з цих типів.

7.         Чи впливають гроші на перцептивне спілкування? Аргумен-туйте свою відповідь.

8.         Яку роль відіграють гроші в процесі економічної соціалі-зації особистості?

9.         Назвіть стадії економічної соціалізації

10.       Що таке “кишенькові гроші” і чи має їх Ваша дитина?

11.       Які поради дають психологи батькам з приводу видачі ки-шенькових грошей дітям? Прокоментуйте ці рекомендації.

12.       Розкрийте зміст когнітивного компоненту економічної со-ціалізації.

13.       Розкрийте зміст складових процесу економічної соціалізації (когнітивного, афективного і конативного компонентів).

14.       Як Ви розумієте економічну соціалізацію як взаємодію по-колінь? Покажіть роль і місце кожної вікової когорти в цьому процесі.

15.       Розкрийте зміст понять “підприємництво”, “підприємство”, “підприємець”, “підприємливість”.

16.       Як Ви вважаєте, підприємливість – це вроджена властивість чи набута? Чи кожна людина може стати підприємцем?

17.       Розкрийте зміст моделі підприємницької діяльності. Яку роль відіграє ця модель в процесі економічної соціалізації?

 

 

32