Главная->Соціологія->Содержание->Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Соціальна психологія (частина 2)

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

 

1.         Поясніть причини “другого народження” теорії соціалізації.

2.         Як пов’язані трансформаційні процеси нашого суспільства з новими підходами і тенденціями в теорії соціалізації?

3.         В чому Ви вбачаєте нові підходи і тенденції в сучасній теорії соціалізації?

4.         В чому полягає різниця між традиційним і сучасним підхо-дом до вирішення проблем соціалізації особистості?

5.         Назвіть основні теоретичні джерела нових підходів в теорії соціалізації.

6.         Як вплинула когнітивна революція 70-х рр. на розвиток теорії соціалізації?

7.         Яке значення має “інтерпретаційна парадигма” для соціаль-но-психологічного аналізу?

8.         Як пов’язана психологічна теорія ситуацій з новими тен-денціями в дослідженні соціалізації особистості?

9.         Дайте оцінку диспозиціонізму в теорії соціалізації.

10.       В чому полягає сутність конструктивістського підходу в теорії соціалізації особистості?

11.       Яке місце в теорії соціалізації займає проблема “дитина – суспільство”?

12.       Яке місце в суспільстві і в житті окремого індивіда займає “світ дитинства”?

13.       Назвіть основні етапи дослідження проблеми “дитина – сус-пільство” в історії науки.

14.       Які тенденції сучасної теорії соціалізації обумовлені зміною меж вікових етапів розвитку особистості, зокрема, збільшенням періоду дитинства?

 

 

18