Главная->Соціологія->Содержание

Соціальна психологія (частина 2)

Глава 10. Теорія соціалізації особистості (загальні положення)

Визначення поняття „соціалізація”

Артур Ребер, автор великого психологічного словника, виділяє такі значення, в яких вживається термін “соціалізація”:

Форми соціалізації

Висновки

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Проблема стадійного розвитку особистості є однією з центральних теоретичних проблем в науках про людину.

Основні положення теорії полягають у наступному.

Концепція Д. Фельдштейна

Стадійність процесу соціалізації означає наступне.

Висновки

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Література

Глава 12. Сучасні теоретичні підходи у вирішенні проблеми соціалізації особистості

Висновки

Серед теоретичних джерел нових підходів і тенденцій в теорії соціалізації найважливішими є наступні.

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Література

РОЗДІЛ IV. ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ МОДЕЛЕЙ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Визначення поняття

Когнітивний, афективний та конативний компоненти політичної соціалізації

Індивідуально-особистісні потреби трансформуються в соціаль-но-політичні за наявністю наступних умов:

Висновки

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Література

Глава 14. Економічна соціалізація особистості

Гроші та їх соціалізуюча функція

Грошові типи особистості

Підприємливість як міра економічної соціалізованості особистості ринкової економіки

Висновки

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Література

Глава 15. Статеворольова соціалізація особистості

Статева диференціація

Головним механізмом формування гендерної ідентичності є ідентифікація.

В.Е. Каган у вирішенні цієї проблеми рекомендує звертати увагу на такі моменти:

Висновки

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Література

РОЗДІЛ V. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СПІЛКУВАННЯ І ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДЕЙ

Висновки

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Обробка результатів:

Література

Міжособистісна комунікація

Невербальна комунікація

ТЕСТ на володіння невербальними компонентами ділового спілкування

Комунікативна компетентність

Опитувальник

Обробка та інтерпретація

Наведемо деякі поради щодо етикету у діловому спілкуванні.

Не потрібно робити:

Висновки

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Література

Глава 18. Інтерактивний параметр спілкування

Схема Р. Бейлза

Взаємодія як контакт між людьми

Конфлікт

Висновки

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Література

 

1