Главная->Психологія->Содержание->Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Соціальна психологія (частина 1)

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

 

1.         Чим відрізняється соціальна психологія як явище від со-ціальної психології як науки?

2.         Які можна виділити групи соціально-психологічних явищ?

3.         В яких формах існують соціально-психологічні явища?

4.         Що означає ефект соціальності психічної діяльності?

5.         Чому, на Вашу думку, в соціальній взаємодіяльності люди поводяться непередбачувано?

6.         Проілюструйте на прикладах соціально-психологічні яви-ща, які існують у формі мистецтва і літератури.

7.         Яку соціальну функцію виконує буденна соціальна психологія?

8.         Що таке “соціальна психіка”?

9.         Як Ви розумієте те, що соціальна психологія є мислитель-ною парадигмою людинознавства?

10.       Які відомі Вам соціально-психологічні техніки та технології?

 

 

9