Соціальна психологія (частина 1)

Висновки

 

1.         Слід розрізняти соціальну психологію як явище і соціальну психологію як науку. Соціальна психологія як наука – це лише одна з форм соціально-психологічної реальності. В основі соціаль-но-психологічної реальності лежить ефект соціальності психічної діяльності, який полягає в тім, що в соціальній взаємодії люди по-водяться непередбачувано.

2.         Соціально-психологічна реальність виявляється через такі групи явищ:

– мінливі психічні групові утворення як відображення певних соціальних ситуацій в конкретно-історичних умовах (соціальний настрій, соціальна думка, революційність мас, соціальний патріо-тизм, соціальний оптимізм чи песимізм);

– стійкі масовидні явища психіки, що утворюються тільки в масах людей через механізми психологічного зараження, насліду-вання, навіювання (чутки, плітки, мода, паніка та ін.);

– стійкі психічні утворювання, які характеризують соціальний характер груп (нація, клас, бригада);

– соціальність поведінки особистості в ситуації групи.

3.         На сучасному етапі можна виділити такі форми, в яких

існують соціально-психологічні явища: житейська (буденна),

зразки мистецтва і літератури, наука, мислительна парадигма,

психотехніки.

 

 

7