Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Екзосистема - Соціальна психологія (частина 1) - Studbook

Соціальна психологія (частина 1)

Екзосистема

 

Екзосистема, або третій рівень взаємозв’язків індивідів з їх соціальним оточенням, має відношення до тих рівней соціаль-ного середовища або суспільних структур, які знаходяться поза сферою безпосереднього спілкування індивіда. Екзосистема – це та частина культури суспільства, яка включає в себе елемен-ти навколишнього середовища, в якому особистість не грає ак-тивну роль, проте воно здійснює на неї вплив. Сюди входять організації, а також події, від яких залежать умови мікросисте-ми. Наприклад, закони, рішення, які приймаються державними або іншими інститутами, можуть суттєво впливати на умови життя дитини, її сім’ї, однолітків, з якими вона спілкуєтьься. Отже, екзосистема впливає на індивіда не безпосередньо, а че-рез мікросистему. Можна навести безліч прикладів, починаючи із формального соціального середовища, наприклад, місця ро-боти батьків або місцевих відділів охорони здоров’я або пол-іпшення побутових умов, і закінчуючи неформальним оточен-ням, таким, як розширена сім’я дитини або друзі його батьків. Наприклад, заклад, в якому працює мати, може дозволити їй декілька днів на тиждень працювати вдома. Це дасть можливість матері проводити більше часу з дитиною, що опосередковано вплине на її розвиток. В той же час можливість приділити ди-тині більше уваги зніме з матері напруження і тим самим підви-щить продуктивність її праці.

 

50