Главная->Психологія->Содержание->Основні терміни та поняття

Соціальна психологія (частина 1)

Основні терміни та поняття

 

Психоаналіз, інстинкти, лібідо, его, суперего, ід, свідоме, підсвідоме, безсвідоме, зверх-Я, захисні механізми, психосексуальні стадії, ідентичність, аналітична психологія, архетипи, базальна три-вога, колективне безсвідоме, вісім вікових періодів людини, відчу-ження, ідентифікація, танатос, індивідуальна психологія, індивіду-ація, комплекс перевершеності, комплекс неповноцінності, криза ідентичності, особисте безсвідоме, психосексуальний розвиток, пси-хосоціальний розвиток, принцип реальності, принцип задоволення, позитивна свобода, сублімація, самість, соціокультурна теорія осо-бистості, его-психологія.

 

 

43