Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Питання для обговорення та закріплення матеріалу - Соціальна психологія (частина 1) - Studbook
Главная->Психологія->Содержание->Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Соціальна психологія (частина 1)

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

 

1.         Дайте характеристику теорії психосексуального роз-витку З. Фрейда.

2.         Опишіть природу і функції “ід”, “его” і “суперего” – трьох основний особистісних структур. Яким чином взаємодія між цими структурами створює внутрішній конфлікт у людини?

3.         Чи погоджуєтесь Ви з Фрейдом в тім, що статевий потяг і агре-сія – це два основних мотиви, які лежать в основі людської поведінки?

4.         Як Ви думаєте, чи залишається сьогодні психоаналіз впли-вовим напрямком в гуманітарних науках?

5.         Розкрийте зміст соціально-психологічної теорії Шутца.

6.         Назвіть прізвища відомих неофрейдистів та їх теорії.

7.         Які соціальні типи характеру виділяє Е. Фромм? На чому будується його типологія соціальних типів?

8.         В чому полягає різниця між особистим і колективним без-свідомим в теорії Юнга? Чи поділяєте Ви позицію Юнга стосовно існування колективного безсвідомого?

9.         Чим теорія розвитку Еріксона відрізняється від теорії Фрейда?

10.       Перелічіть конфлікти розвитку, які, згідно теорії Еріксона, стають критичними в певних точках життєвого циклу.

11.       Чи згодні Ви з Еріксоном в тім, що головною кризою в підлітковому віці є его-ідентичність – рольове зміщення?

12.       Чи згодні Ви з Еріксоном, що досягнення его-ідентич-ності – це боротьба протягом всього життя? Якщо так, то з якими проблемами ідентичності може стикатись людина в ранній зрілості і в старості?

13.       Опишіть концепцію архетипів Юнга. Який архетип він по-в’язував з дослідженням самореалізації у зрілості?

14.       Чи згодні Ви з Фроммом, що більшість людей сьогодні на-солоджується значною свободою і автономією, проте розплачують-ся за це самотністю, відсутністю почуття безпеки і відчуженням?

15.       Розкрийте сутність соціокультурної теорії особистості К. Хорні.

16.       Порівняйте і вкажіть відмінності у поглядах Еріксона, Фромма і Хорні з питання впливу подій раннього дитинства на фор-мування структури особистості дорослого.

 

 

42