Главная->Психологія->Содержание->РОЗДІЛ ІІ. СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЗАРУБІЖНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Соціальна психологія (частина 1)

РОЗДІЛ ІІ. СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЗАРУБІЖНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 

Визначити головні теоретичні орієнтації зарубіжної соціальної психології надзвичайно важко через відсутність критеріїв їх чіткої диференціації. М.Н. Корнєв та А.Б. Коваленко звертають увагу на те, що в американській соціальній психології в 60-х роках було запропо-новано два принципи аналізу теоретичних концепцій в соціальній психології: погляд на сутність людини та головна проблематика до-сліджень. Пізніше була здійснена спроба конкретизації цих двох прин-ципів шляхом введення шести критеріїв визначення теоретичних підходів, а саме: головне джерело даних для спостереження; поняття, які використовуються для пояснення мотивації, або особистості за-галом; роль свідомості в поведінці; роль несвідомого в поведінці; роль зовнішнього середовища; роль соціокультурного середовища.

Розглядаючи ту чи іншу соціально-психологічну концепцію, можна зробити висновок, що її особливість визначається побудо-вою моделі особистості. І це цілком зрозуміло, оскільки об’єктом соціальної психології є людина, і суб’єктом дослідження – також

людина. Фактично всю історію соціально-психологічної думки мож-на представити через зміну цих моделей. Кожна з цих моделей по-будована як відповідь на запитання, перелік яких наводиться в книзі Дойча і Крауса у зв’язку з класифікацією основних теоретичних напрямків в соціальній психології.

 

 

24