Главная->Психологія->Содержание->Можна виділити такі основні галузі застосування контент-ана-лізу в соціально-психологічних дослідженнях:

Соціальна психологія (частина 1)

Можна виділити такі основні галузі застосування контент-ана-лізу в соціально-психологічних дослідженнях:

 

– вивчення через зміст повідомлень соціально-психологічних особливостей їх утворювачів (комунікаторів, авторів);

– вивчення реальних соціально-психологічних явищ (об’єкта, субстанції повідомлень), які відображені у змісті повідомлень, в тому числі явищ, які мали місце в минулому і недоступні для досліджен-ня іншими методами;

– вивчення через зміст повідомлень соціально-психологічної специфіки різних засобів комунікації, а також особливостей форм і прийомів організації змісту, зокрема пропагандистського;

– вивчення через зміст повідомлень соціально-психологічних особливостей їх реципієнтів;

– вивчення через зміст повідомлень соціально-психологічних аспектів впливу комунікації на реципієнтів як представників різних мікро- і макрогруп, а також вивчення успішності спілкування.

Крім того, можна виділити види застосування контент-аналізу у допоміжних цілях:

– для обробки і уточнення даних, отриманих іншими метода-ми в соціально-психологічних дослідженнях;

– спеціальне – наукознавче – застосування для вивчення нау-кової літератури з соціальної психології.

Отже, в соціальній психології контент-аналіз може застосову-ватись, по-перше, як самостійний метод дослідження змісту повідом-лення; по-друге, в комплексі з іншими методами, тобто, коли одно-часно досліджують не тільки повідомлення, але й інші елементи комунікаційного процесу; по-третє, як допоміжний метод обробки масиву даних, отриманих іншими методами.

 

 

15