Главная->Психологія->Содержание

Соціальна психологія (частина 1)

Анотація

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ЯК ЯВИЩЕ І ЯК НАУКА Глава 1. Соціальна психологія як явище

Форми існування соціально-психологічних явищ

Висновки

Основні терміни та поняття

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Глава 2. Соціальна психологія як наука

Методологія та методи дослідження в соціальній психології

Спеціалізовані соціально-психологічні методи

Метод соціометричних вимірювань

Контент-аналіз

Можна виділити такі основні галузі застосування контент-ана-лізу в соціально-психологічних дослідженнях:

Висновки

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Література

Глава 3. Соціальна психологія як наука: історичний аспект Психологія народів і мас

Французький психолог С. Московічі так визначає сутність вчення Г. Лебона.

Висновки

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Література

РОЗДІЛ ІІ. СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЗАРУБІЖНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

До цих питань відносяться, як вони вважають, наступні:

ЗАРУБІЖНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Класичний біхевіоризм

Процес поведінкового самоконтролю складається з п’яти ос-новних кроків.

Висновки

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Тест на самоконтроль у засвоєнні матеріалу

Література

Загальні питання

Висновки

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Література

Загальні питання

Юнг розійшовся з Фрейдом за такими позиціями:

Частіше за інших зустрічаються такі чотири архетипи: персо-на, аніма та анімус, тінь і Я (самість).

Соціокультурна теорія особистості Хорні

Висновки

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Основні терміни та поняття

Література

Глава 7. Гуманістичний напрямок в соціальній психології

Висновки

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Література

Багаторівневість соціального оточення особистості

Екзосистема

Макросистема

Висновки

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Поняття “особистість”

Перехідні соціальні типи особистості

Взаємозв’язок соціального й індивідуального в людині

Висновки

Основні терміни і поняття

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Література

 

1