Главная->Інші підручники->Содержание->Питання і завдання для самостійної роботи

Соціальна педагогіка (частина 3)

Питання і завдання для самостійної роботи

 

1.         Здійснити характеристику функціоналу сімей, які виховують дітей з функціональними обмеженнями.

2.         Охарактеризувати основні проблеми, з якими стикається ця ка-тегорія клієнтів.

3.         Окреслити основні шляхи усунення визначених проблем в од-ному із конкретних мікросередовищ.

 

 

8