Главная->Інші підручники->Содержание->Питання і завдання для самостійної роботи

Соціальна педагогіка (частина 3)

Питання і завдання для самостійної роботи

 

1.         Характеристика законодавчої бази стосовно захисту дітей і мо-лодих інвалідів.

2.         Дати аналіз реальної необхідності соціального захисту інвалі-дів.

3.         Визначити основні сфери, в яких проявляються проблеми дітей та молоді з функціональними обмеженнями, і окреслити по од-ній із них можливі шляхи вирішення.

 

 

6