Соціальна педагогіка (частина 3)

Література

 

1.         Воловик А., Воловик В. Педагогіка дозвілля: Підручник. – Х.: ХДАК, 1999.

2.         Киселева Т.Г., Красильников Ю.Д. Основи социально-культурной деятельности. – М., 1995.

3.         Молодь і дозвілля: Теорія і практика роботи з підлітками та мо-лоддю за місцем проживання. – Вип. 2. – К., 1996.

4.         Петрова І. В. Дозвілля в зарубіжних країнах: Підручник. – К.: Кондор, 2005.

 

 

54