Главная->Інші підручники->Содержание->Питання і завдання для самостійної роботи

Соціальна педагогіка (частина 3)

Питання і завдання для самостійної роботи

 

1.         Підібрати можливі форми дозвілля молоді відповідно до кон-цепцій, що сформувалися у другій половині 20-го століття.

2.         Охарактеризуйте алгоритм діяльності соціального педагога, орієнтуючись на фундаментальну ознаку дозвілля: урізноманіт-нення життя.

3.         Створити авторську картотеку ігор для дітей з особливими по-требами за обраною вами тематикою.

Розробити систему оформлення ігротеки (стенди, інформаційні матеріали, допоміжні засоби, ігрові майданчики та ін.), орієнту-ючись на відповідну групу клієнтів.

 

 

53