Соціальна педагогіка (частина 3)

Література

 

1.         Кон И. С. Ребенок и общество. – М.: Наука, 1988.

2.         Мудрик А. В. Введение в социальную педагогику: Учеб. пособ. для студ. – М.: Академия, 1997.

3.         Поліщук Ю. Й. Соціально-педагогічна діяльність сучасних гро-мадських молодіжних об'єднань в Україні. – Т.: ТНПУ, 2005.

4.         Троцко Г. В., Труба віна І. М., Хлєбнікова Т. М. Українські дитячі та молодіжні громадські організації. – Х.: ХДПУ, 1999.

5.         Головатенко В. А. Український молодіжний рух у ХХ ст. – К.: А.Л.Д., 1997.

6.         Перепелиця М. П. Державна молодіжна політика в Україні. – К.: Укр. ін-т соц. досліджень, 2001.

 

 

51