Главная->Інші підручники->Содержание->Питання і завдання для самостійної роботи

Соціальна педагогіка (частина 3)

Питання і завдання для самостійної роботи

 

1.         Розкрити суть і особливості підліткових об'єднань як соціально-педагогічного чинника впливу на особистість.

2.         Охарактеризувати спільне і відмінне у характеристиці формаль-них і неформальних об'єднань.

3.         Окреслити сутність особистісного орієнтованого підходу в орга-нізації діяльності підліткових об'єднань.

4.         Обґрунтувати роль особистості у соціально-виховному процесі в підлітковому об'єднанні.

Скласти таблицю типології підліткових об'єднань за різними показниками.Розділ 9. Соціально-педагогічна підтримка молодіжних ініціатив

 

 

50