Главная->Інші підручники->Содержание->Питання і завдання для самостійної роботи

Соціальна педагогіка (частина 3)

Питання і завдання для самостійної роботи

 

1.         Охарактеризуйте поняття «соціально-педагогічна діяльність громадського дитячого (молодіжного) об’єднання»?

2.         Сучасні дитячі і молодіжні організації ще перебувають в стадії становлення і самовизначення, перебувають під впливом різно-манітних соціальних, педагогічних і психологічних факторів. Назвіть ці фактори.

3.         У чому, на вашу думку, полягає основне завдання функціону-вання сучасних дитячих і молодіжних об’єднань?

4.         Охарактеризуйте можливу співпрацю соціального педагога з дитячими і молодіжними громадськими об’єднаннями ?

5.         Дайте визначення дитячому чи молодіжному громадському об’єднанню як соціально-педагогічній системі.

 

 

47