Главная->Інші підручники->Содержание->Питання і завдання для самостійної роботи

Соціальна педагогіка (частина 3)

Питання і завдання для самостійної роботи

 

1.         Виявити законодавчу базу щодо надання соціальних послуг.

2.         Охарактеризувати основні послуги, що є обов’язковими при під-тримці та захисті клієнта.

3.         Обґрунтувати можливі механізми надання одного з видів соці-альних послуг.

 

 

41