Главная->Інші підручники->Содержание->Питання і завдання для самостійної роботи

Соціальна педагогіка (частина 3)

Питання і завдання для самостійної роботи

 

1.         Написати протягом 10 хвилин невеличке (на одну сторінку) ессе „Мій власний досвід і ставлення до інвалідності”. Обгово-ріть текст ессе у мікрогрупах студентів.

2.         Дайте відповідь на такі запитання:

 

-          Хто така людина з обмеженими функціональними можливос-тями?

-          Що означає інвалідність?

-          Що я знаю про інвалідність? Які мої актуальні і потенційні ресурси для соціальної роботи з інвалідами?

 

3.         Порівняти характерні ознаки медичної моделі соціальної моделі інвалідності?

Як ви розумієте процес інтеграції івалідів в соціальне середови-ще? В чому ви згоджуєтесь, а що відкидаєте в цьому процесі.Розділ 6. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю

 

 

3