Главная->Інші підручники->Содержание->Питання і завдання для самостійної роботи

Соціальна педагогіка (частина 3)

Питання і завдання для самостійної роботи

 

1.         Розробити комплекс патронажних дій стосовно об’єкту патро-нажу (за власним вибором).

2.         Скласти порівняльну таблицю діяльності елементів системи со-ціального патронажу у вирішенні гострої життєвої ситуації сім’ї.

4.         Проаналізувати повноваження обраного вами об’єкту сис-теми соціального патронажу на кожному з етапів соціально-педагогічного патронажу.Розробити тематику занять з соціально-педагогічного патрона-жу сім’ї групи ризику.

5.         Розробити текст вступної бесіди з обраним потенційним клієн-том соціально-педагогічного патронажу.

 

 

38