Соціальна педагогіка (частина 3)

Література

 

1.         Соціальна педагогіка: Мала енциклопедія/ За заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої – К.: Центр учбової літератури, 2008.

2.         Соціальна робота: технологічний аспект: Навч. посіб. / За ред. проф. А. Й. Капської – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

3.         Технологии социальной работы: Учебник / Под ред. проф. Е. И. Холостовой. – М.: ИНФРА, 2001. – 400 с / Серия “Высшее образование”.

4.         Технології створення та функціонування прийомних сімей, ди-тячих будинків сімейного типу: Збірн. метод. матер. /Бевз Г. М., Капська А. Й., Комарова Н. М. та ін. – К.: Державний ін-т про-блем сім’ї та молоді, 2003.

5.         Формування здорового способу життя: Навч. посіб. для слухачів курсів підвищення кваліфікації державних службовців / Яре-менко О., Вакуленко О. та ін. – К.: УІСД, 2000.

 

 

36