Главная->Інші підручники->Содержание->Питання і завдання для самостійної роботи

Соціальна педагогіка (частина 3)

Питання і завдання для самостійної роботи

 

1.         Визначити критерії ефективності реалізації соціально-педагогічних технологій.

2.         Визначити пріоритетні групи клієнтів для кожного технологіч-ного напрямку.

3.         Визначити переваги форм соціальної вуличної роботи.

4.         Здійснити аналіз профілактичних програм центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (оформити у вигляді анотацій).

5.         Розробити зміст пам’ятки для волонтера – члена бригади вулич-ної соціальної роботи.

6.         Розробити зміст та структуру профілактичної програми по ро-боті з певною групою клієнтів (робота в підгрупах).

7.         Розробка проекту проведення вуличної соціальної акції (робота в парах). Захист проектів.

8.         Захист програми соціального супроводу клієнта (робота в під-групах).

 

 

35