Главная->Інші підручники->Содержание->Питання і завдання для самостійної роботи

Соціальна педагогіка (частина 3)

Питання і завдання для самостійної роботи

 

1.         Загальні риси характеру неповнолітніх і молодь, що звільнили-ся з місць позбавлення волі.

2.         Розкрити соціальні проблеми неповнолітніх та молоді, які звіль-нилися з місць позбавлення волі.

3.         Скласти таблицю нормативних документів України з питань за-хисту прав неповнолітніх та молоді, які повертаються з місць по-збавлення волі.

4.         Розкрити функції державних органів України, які займають-ся вирішенням соціальних проблем неповнолітніх і молоді, які звільнилися з місць позбавлення волі.

5.         Визначити основні форми і методи діяльності центрів соціаль-них служб для молоді з вирішення соціальних проблем неповно-літніх і молоді, які звільнилися з місць позбавлення волі.

6.         Обґрунтувати завдання і функції соціального працівника та пе-дагога у роботі з неповнолітніми і молоддю, які звільнилися з місць позбавлення волі.

7.         Розкрити суть основних етапів соціальної роботи з молодими особами, які повернулися з місць позбавлення волі.

 

 

30