Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Література - Соціальна педагогіка (частина 3) - Studbook

Соціальна педагогіка (частина 3)

Література

 

1.         Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумка-ми 1999 р.): Соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування / Антіпкін Ю. Г., Балим Л. В., Воли-нець Л. С. та ін. – К.: Укр. ін-т соц. досліджень, 2000.

2.         Дети в кризисных ситуациях: профилактика негативных явле-ний и социально- психологическая помощь / Под. общ. ред. И. Д. Зверевой. – К.: Наук світ, 2001.

3.         Дети улицы. Что нужно знать для успешного управления про-ектом – Child Hope. Великобритания. ЮНИСЕФ, 1998.

4.         Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 року № 2402 – ІІІ.

5.         Звіт за підсумками соціологічного опитування підлітків щодо ви-значення напрямків діяльності центрів денного перебування ді-тей, які не мають достатньої батьківської опіки. Архіви Укра-їнського інституту соціальних досліджень, 2002.

7.         Конвенція ООН про права дитини. – К.: Столиця, 1997.Лагідний Д. Діти вулиці і під’їздів: Де бере початок дитяча бездо-глядність? Де корінь цього зла? // Українська газета. – 2002. – 12 вересня. – С. 2.

8.         Лукашов С., Зайцевская Т. Социальная помощь детям на улице. – ЮНИСЕФ. – Украина, 2000.

9.         Максимова Н. Ю., Толстоухова С. В. Соціально-психологічний ас-пект профілактики адиктивної поведінки підлітків та молоді. – К: УДЦССМ, 2000.

10.       Максимова Н. Ю. Воспитательная работа с социально дезадаптированный школьниками: Метод. реком. – К.: АПН Украины. Институт психологии, 1997.

11.       Надання допомоги “дітям вулиці” та соціально незахищеним дітям та молоді / За ред. С. Толстоухової, К. Акстяман // Інформаційно-методичний збірник. – Випуск 3–4. – К.: Ліга соц. працівників України. Інтернаціональний Союз Німеччини, 2003.

12.       Рябоконь Л. Як забрати дітей з вулиці?: Київський притулок для неповнолітніх // День. – 2002. – 23 жовтня. – С. 12.

13.       Словник-довідник для соціальних педагогів та соціальних праців-ників / За заг. ред. А. Й. Капської, І. М. Пінчук, С. В. Толстоухо-вої. – К., 2000.

14.       Як добре мати рідний дім!: Центр соціальної опіки “Отчий дім” повертає безпритульним дітям радість життя // Перехрестя. – 2002. – № 3. – С. 33 – 35.

 

 

28