Главная->Інші підручники->Содержание->Питання і завдання для самостійної роботи

Соціальна педагогіка (частина 3)

Питання і завдання для самостійної роботи

 

1.         Визначити й охарактеризувати категорії „дітей вулиці”.

2.         Визначити основні соціальні інститути щодо захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки і окреслити їх функції.

3.         Визначити зміст соціально-педагогічної діяльності різних соці-альних інститутів, спрямовану на підтримку і захист цієї катего-рії дітей.

4.         Розкрити основні напрямки соціальної роботи спеціаліста з „ді-тьми вулиці”.

 

 

27