Главная->Інші підручники->Содержание->Питання і завдання для самостійної роботи

Соціальна педагогіка (частина 3)

Питання і завдання для самостійної роботи

 

1.         Охарактеризувати соціально-педагогічні фактори адиктивної поведінки молоді.

2.         Яку роль відіграють індивідуально-типологічні особливос-ті особистості на адиктивну поведінку? Дати характеристику індивідуально-типологічним особливостям.

3.         Охарактеризувати вплив негативної молодіжної субкультури на формування адиктивної поведінки молоді.

4.         Визначити і охарактеризувати типи педагогічної профілактики адиктивної поведінки.

5.         Які особливості профілактичної діяльності педагога щодо попе-редження адиктивної поведінки учнів?

6.         Змоделювати дві проблемні ситуації щодо профілактики адик-тивної поведінки і запропонувати шляхи їх вирішення.

7.         Розробити програму соціальної профілактики адиктивної пове-дінки (для конкретної соціальної групи або конкретної особи).

 

 

24