Соціальна педагогіка (частина 3)

Література

 

1.         Профілактика вживання алкоголю, наркотиків і токсичних ре-човин серед молоді Балакирєва О. М., Дупленко П. Ю., Макси-мова Н. Ю., Мілютіна К. Л. // Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв'язання. — Вип. 7. — К.: НТЗФ «Студцентр», 1998.

2.         Закон України «Про сприяння соціальному становленню та роз-витку молоді в Україні».

3.         Запобігання палінню. — К.: Абрис, 1995.

4.         Комарова В. В. Алкоголізм, сім'я спадковість. — К.: Здоров'я, 1981.

5.         Профилактика алкоголизма и наркомании среди учащихся про-фтехучилищ. — К.: ИСМО, 1997.

6.         Психолого-педагогічна робота з «дітьми вулиці» / За ред. С. В. Толстоухової, І. М. Пінчук — К.: ІДЦ ССМ, 2000.

 

22