Главная->Інші підручники->Содержание->Питання і завдання для самостійної роботи

Соціальна педагогіка (частина 3)

Питання і завдання для самостійної роботи

 

1.         Визначити основний зміст соціально-профілактичної роботи у молодіжному середовищі.

2.         Охарактеризувати основні форми профілактичної роботи з не-повнолітніми.

3.         У чому полягає суть соціально-адаптивної і реабілітаційної ді-яльності ССМ?

Розробити зміст однієї з організаційних форм профілактичної ро-боти у молодіжному середовищі (старшокласники, учні ПТУ, сту-дентська молодь, формальні і неформальні групи, об'єднання).

 

 

21