Соціальна педагогіка (частина 3)

РОЗДІЛ 6. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ § 1. Особливості захисту і підтримки дітей і молоді з функціональними обмеженнями

Питання і завдання для самостійної роботи

Література

§ 2. Виявлення реального стану вирішення проблеми дитячої інвалідності

Питання і завдання для самостійної роботи

§ 3. Створення соціально-педагогічних умов для оптимальної життєдіяльності дітей і молоді з функціональними обмеженнями

Питання і завдання для самостійної роботи

§ 4.Принципи і закономірності соціально-педагогічної реабілітації дітей з обмеженими функціональними можливостями

Питання і завдання для самостійної роботи

§ 5. Зміст реабілітації дітей з функціональними обмеженнями

Питання і завдання для самостійної роботи

Література

РОЗДІЛ 7. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА ПО ПОДОЛАННЮ РІЗНИХ ФОРМ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ПІДЛІТКІВ ТА МОЛОДІ § 1. Важковиховуваність як передумова виникнення відхилень у поведінці підлітків

Питання і завдання для самостійної роботи

Література

§ 2. Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації

Питання і завдання для самостійної роботи

Література

§ 3. Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі

Питання і завдання для самостійної роботи

Література

§ 4. Особливості педагогічної профілактики адиктивної поведінки підлітків

Питання і завдання для самостійної роботи

Література

§ 5. Проблеми соціально-педагогічної роботи з „дітьми вулиці”

Питання і завдання для самостійної роботи

Література

§ 6. Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми та молоддю, які повертаються з місць позбавлення волі

Питання і завдання для самостійної роботи

Література

Розділ 8. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ § 1. Теоретичні засади технологізації соціально-педагогічної роботи

Питання і завдання для самостійної роботи

§ 2. Характеристика окремих технологічних напрямків соціально-педагогічної роботи

Питання і завдання для самостійної роботи

Література

§ 3. Соціальний педагог як організатор соціального патронажу клієнтів

Питання і завдання для самостійної роботи

Література

§ 4. Надання соціальних послуг клієнтам – основне професійне завдання фахівця

Питання і завдання для самостійної роботи

Література

§ 5. Оцінка ефективності соціальних послуг різним категоріям населення

Питання і завдання для самостійної роботи

Література

РОЗДІЛ 9. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА МОЛОДІЖНИХ ІНІЦІАТИВ § 1. Громадські, дитячі та молодіжні об'єднання як інститут соціалізації і соціального виховання підростаючого покоління

Питання і завдання для самостійної роботи

Література

§ 2. Виховні можливості громадських об'єднань у формуванні соціальної активності підлітків

Питання і завдання для самостійної роботи

Література

§ 3. Роль соціального педагога в організації молодіжного дозвілля

Питання і завдання для самостійної роботи

Література

§ 4. Теоретичні засади формування здорового способу життя

Питання і завдання для самостійної роботи

Література

Зміст

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

1