Главная->Соціологія->Содержание->Використана та рекомендована література

Соціальна педагогіка (частина 2)

Використана та рекомендована література

 

1.         Гончар Л.К. Соціальні послуги на рівні громади для людей з розумовою відсталістю. Посібник для дистанційного навчання. -К., 2004.

2.         Залучення дітей з особливими потребами до системи загально-освітніх класів. -Львів, 2000.

3.         Іванова І.Б. Соціально-психологічні проблеми дітей-інвалідів. -К., 2000.

4.         Кравченко Р.І. Соціальна робота з розумово відсталими людь-ми: Навч. посібник. - К., 2001.

5.         Социальная работа с инвалидами / Под ред. Е.И.Холостовой. -М., 1996.

6.         Социальная реабилитация детей с ограниченньіми возможно-стями: психолого-педагогические аспектьі. - М., 2000.

7.         Соціальна педагогіка. Підручник / За ред. А.Й.Капської. - К., 2006.

8.         Соціальна підтримка дітей з обмеженими функціональними можливостями. Методичні рекомендації / Авт.-упор. Безпаль-ко О.В., Губарєва Т.Г. - К., 2002.

9.         Соціальна робота з людьми з особливими потребами: Мето-дичні матеріали для тренера / Автори-упорядники О.В.Безпалько, І.В.Братусь, Т.Л.Лях. Під заг. ред.І.Д.Звєрєвої. - К., 2002.

10.       Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з обмеже-ними функціональними можливостями / За ред А.Й. Капської. -К., 2003.

11.       Холостова Е.И., Дементьева Н.Ф. Социальная реабилитация: Учеб. пособие. - М., 2002.

12.       Шевцов А.Г. Методичні основи організації соціальної реабілі-тації дітей з вадами здоров’я. Монографія. - К., 2004.

13.       Ярская-Смирнова Е.Р., Наберушкина З.К. Социальная работа с инвалидами. - Спб.: Питер, 2004.

 

 

5