Главная->Соціологія->Содержание->ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV.

Соціальна педагогіка (частина 2)

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV.

 

Соціальна підтримка дітей та молоді з обмеженнями

життєдіяльності

Лекція 9. Соціально-психологічнии портрет особистості з обме-женнями життєдіяльності (2 год)

Поняття інвалідності. Характеристика видів відхилень у здоров'ї. Типологія інвалідності. Причини відхилень у здоров'ї. Типологія дітей з обмеженнями життєдіяльності. Соціально-психологічні особливості дітей з обмеженнями життєдіяльності

Основні поняття теми: інвалід, інвалідність, особа з обмеженнями життєдіяльності, дитина-інвалід.

Лекція 10. Зміст соціально-педагогічної роботи з дітьми та молод-дю з обмеженими функціональними можливостями (2 год)

Моделі підтримки осіб з обмеженнями життєдіяльності. Шляхи інтеграції дітей та молоді з обмеженнями життєдіяльності у соціальне середовище. Напрямки соціальної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Зміст та форми роботи з дітьми та молоддю з обмеженнями дієздатності.

Основні поняття теми: моделі підтримки, інтеграція, сегрегація, соціальна реабілітація, медична реабілітація, педагогічна реабілітація, психологічна реабілітація, комплексна реабілітація, безбар’єрність, форми, методи.

Практичне заняття 9. Характеристика моделей соціальної підтримки осіб з обмеженими функціональними можливостями. Практичне заняття 10. Соціально-педагогічна робота з дітьми-інва-лідами у спеціалізованих закладах.

 

 

25