Главная->Соціологія->Содержание->ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III. Сім'я як об'єкт соціально-педагогічної діяльності

Соціальна педагогіка (частина 2)

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III. Сім'я як об'єкт соціально-педагогічної діяльності

 

Лекція 7. Сім'я - провідний фактор соціалізації особистості (2 год)

Сім'я як мала група та соціальний інститут. Соціалізуючі функції сім'ї. Параметри сім'ї. Функції сім'ї як соціального інституту. Типологія сімей. Поняття батьківства та батьківської позиції. Стилі батьківства, їх вплив на формування особистості дитини.

Соціальне сирітство, його причини та шляхи подолання. Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-вання.

Основні поняття теми: сім’я, батьківство, стилі батьківства, соці-альне сирітство, діти вулиці, заклади інтернатного типу, усиновлення, опіка, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу.

Практичне заняття 6. П’ять шляхів до серця дитини.

Семінар 3. Соціально-педагогічна робота в закладах інтернатного типу.

Лєкція 8. Зміст та форми соціально-педагогічної роботи з різними типами сімеи (2 год)

Напрями соціально-педагогічної роботи з сім’єю. Соціальне ін-спектування сім'ї. Характеристика соціального супроводу сім'ї. Типо-логія форм соціально-педагогічної роботи з сім'єю. Соціальна під-тримка молодих сімей. Особливості соціально-педагогічної роботи з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах. Основні поняття теми: проблемна сім’я, кризова сім’я, форми ро-боти, соціальне інспектування, оцінка потреб сім'ї, соціальний супровід.

Практичне заняття 7. Візит соціального педагога у сім'ю.

Практичне заняття 8. Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

 

24