Главная->Соціологія->Содержание->ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. Характеристика соціально-педагогічної діяльності

Соціальна педагогіка (частина 2)

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. Характеристика соціально-педагогічної діяльності

 

Лекція 4. Змістта структура соціально-педагогічної діяльності (2 год)

Сучасні підходи до розуміння соціально-педагогічної діяльності. Структура соціально-педагогічної діяльності. Мета і завдання соціальнопедагогічної діяльності. Функції соціально-педагогічної діяльності. Характеристика суб'єктів і об'єктів соціально-педагогічної діяльності. Основні поняття теми: діяльність, педагогічна діяльність, соціаль-на діяльність, соціально-педагогічна діяльність, соціально-педагогічна робота, об'єкти і суб'єкти соціально-педагогічної діяльності, клієнт.

Семінар 2. Волонтерство як важливий складник соціально-педаго-гічної роботи.

Практичне заняття 3. Аналіз підходів науковців до характеристики соціально-педагогічноїдіяльності.

Лєкція 5. Принципи та ресурсне забєзпєчєння соціально-педаго-гічної діяльності (2 год)

Поняття принципів. Характеристика соціально-політичних принципів.

Психолого-педагогічні принципи соціально-педагогічної діяльності.

Організаційні принципи соціально-педагогічної діяльності. Харак-теристика особливих принципів.

Поняття ресурсів. Класифікації ресурсів соціально-педагогічної діяльності. Види ресурсів. Основні поняття теми: принцип, ресурси, ресурсне забезпечення.

Практичне заняття 4. Ресурси соціально-педагогічноїдіяльності.

Лекція 6. Методи соціально-педагогічної діяльності (2 год)

Сутність методів соціально-педагогічної діяльності. Групи мето-дів. Використання педагогічних методів у соціально-педагогічній діяльності. Група психологічних методів. Сфери застосування соціо-логічних методів у соціально-педагогічній діяльності. Характеристика соціально-педагогічних методів.

Основні поняття теми: метод, методи соціально-педагогічної діяльності, групи методів.

Практичне заняття 5. Сфери застосування методів соціально-педаго-гічноїдіяльності.

 

 

23