Главная->Соціологія->Содержание->Використана та рекомендована література

Соціальна педагогіка (частина 2)

Використана та рекомендована література

 

1.         Безпалько О.В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи: Монографія. - К., 2006.

2.         Безпалько О.В. Соціальна робота в громаді: Навч. посіб. - К., 2005.

3.         Василькова Ю.В. Методика и опьіт работьі социального педагога: Учеб. пособие. - М.: Академия, 2004.

4.         Дитячі громадські організації. -X., 2004.

5.         Дитячі об’єднання України у вимірах минулого та сучасного: Довідник-посібник/ P.M. Охрімчук, Л.В. Шелестов, О.В. Кравченко таін. -Луганськ, 2006.

6.         Досвід роботи мережі соціально-реабілітаційних центрів з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями в територіальній громаді м.Києва. - К., 2004.

7.         Здійснення соціальної роботи центрами соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді у 2004 році: Інформаційно-аналітичний звіт про діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді // За заг. ред. С.В.Толстоухової. - К., 2005.

8.         Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації: Навч.-метод. комплекс / За заг. ред. І.Д. Звєрєвої, Ж.В. Петрочко. - К., 2007.

9.         Литвак Р. Детское общественное обьединение как фактор социализации ребенка // Социальная педагогика. - № 1. - 2003.

Ю.Никитина Л.Е. Социальньій педагог в школе. - М., 2003. И.Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. - М.,

2001. 12.Поліщук Ю.Й. Соціально-педагогічна діяльність сучасних громадських молодіжних об’єднань в Україні: Монографія / За ред.

Н.Г. Ничкало. -Тернопіль, 2005. "ІЗ.Семигіна Т. Робота в громаді: практика й політика. - К., 2004. 14.Сорочинська В.Є. Організація роботи соціального педагога:

Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. - К., 2005. 15.Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / За ред. І.Д. Звєрєвої. - К., 2008. Іб.Соціальна педагогіка: теорія і технології: Підручник / За ред.

І.Д. Звєрєвої. - К., 2006. 17.Соціальна педагогіка. Підручник / За ред. Капської А.Й. - К.,

2006. 18.Шакурова М.В. Социальное воспитание в школе: Учеб. пособие

для студ. вьісш. учеб. заведений / Под ред. А.В.Мудрика. - М.,

2004.

 

 

19